Disclaimer

Dress4Christ (Ondernemingsnummer.: 0677981104), hierna te noemen Dress4Christ, verleent u hierbij toegang tot www.dress4christ.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Dress4Christ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Dress4Christ spant zich in om de inhoud van www.dress4christ.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.dress4christ.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dress4Christ.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.dress4christ.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dress4Christ.Voor op www.dress4christ.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dress4Christ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dress4Christ. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dress4Christ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password